DŞ 01 Koli ölçü : 45x43x19cm 2000 adet
DŞ 02 Koli ölçü : 45x43x19cm 1000 adet
DŞ 04 Koli ölçü : 40x27x23cm 500 adet
DŞ 05 Koli ölçü : 40x27x23cm 500 adet
DŞ 06 Koli ölçü : 49x40x15cm 300 adet
DŞ 07 Koli ölçü : 45X43X19cm 400 adet
DŞ 08 Koli ölçü : 40X27X23cm 200 adet
DŞ 09 Koli ölçü : 45X43X19cmm 200 adet
DŞ 11 Koli ölçü : 45X43X19cmm 144 adet
DŞ 10 Koli ölçü : 45X43X19cmm 180 adet
DŞ 11 Koli ölçü : 45X43X19cmm 180 adet
DŞ 13 Koli ölçü : 39X38X44cmm 90 adet
DŞ 09 Koli ölçü : 39X38X44cmm 150 adet